sobota, 16 listopada 2013

Girls night out at Claudia

Piątek wolny i dla mnie weekend się zaczyna. Wieczorem babski wieczór u Claudii z pracy. Jak zwykle bardzo pyszne jedzenie i dobra zabawa. Teraz, gdy jest ciemno o godzinie 15 takie wypady są bardzo ważne. Nie można wyjść na świeże powietrze bo zimno i ciemno. Depresja dopada.

Fredag ​​ledig och för mig börjar det helg. På kvällen, girls night hos Claudia från jobbet. Som vanligt, mycket god mat och bra spel. Nu, när det är mörkt vid 15 sådana träff är mycket viktigta. Du kan inte komma ut i friska luften för att det är så kallt och mörkt. Depression drabbar.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz&Comments&Kommentar