piątek, 9 listopada 2012

Friday relax ACTIC, Coffe

Piatek wolny. Przed weekendem w pracy. Rano siłownia. W Sydpoolen wybudowali nową salę do treningu. Dużo nowego sprzętu i nowa sala do treningu grupowego. Jest świeżo i nowocześnie. Przez cały weekend można ćwiczyć bez karty. Każdy może wypróbować siłowni i treningu grupowego.
Po siłce spotkanie z Kali na mieście. Telepatycznie się zdzwoniłyśmy. Kawa i ciasto, a później szybka rundka po sklepach.
Mamy strasznie zimny dzień dzisiaj. Szron na trawie i lód na budynkach. Brrr....zima już tuż tuż...

Fredag ​​och jag är ledig. Innan helgen på arbetet. på morgonen var jag på gymmet. I Sydpoolen har de byggt en ny hall för träning. Många av ny utrustning och en ny hall för gruppträning. Det är fräscht och modernt. Under hela helgen kan du öva utan kortet. Vem som helst kan prova gym och gruppträning. 
Efter gymmet möte med Kali i staden. Telepatiskt ringde vi till varanndra. Kaffe och kaka, och sedan snabb runda på butikerna. 
Vi har en väldigt kall dag idag. Frost i gräset och is på byggnaderna. Brrr .... vinter är precis runt hörnet ...
  


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz&Comments&Kommentar