środa, 25 kwietnia 2012

The change up/ Zamiana ciał 2011


"Zamiana ciał" Mitch (Reynolds) i Dave (Bateman) dorastali razem, byli najlepszymi przyjaciółmi, ale z biegiem lat więzi osłabły. Dave jest szanowanym prawnikiem, kochąjacym ojcem rodziny; Mitch pozostał dużym chłopcem, nie lubiącym odpowiedzialności. Jak wielkie jest ich zdziwienie kiedy po pewnej szalonej nocy Mitch i Dave budzą się, ale nie w swoich ciałach. Po początkowym zauroczeniu nową sytuacja odkrywają , że życie każdego z nich nie było tak różowe, jak się wydawało. Jak najszybciej muszą odkryć sposób, aby z powrotem odzyskać swoje wcielenie, zanim ta zamiana spowoduje katastrofę. 

 "The change up" Mitch (Reynolds) och Dave (Bateman) växte upp tillsammans, var bästa vänner, men banden har försvagats under årens lopp. Dave är en respekterad advokat, älskade far till en familj, men Mitch en stor pojke, inte förtjust i ansvar. Hur stor är deras förvåning då han efter en vild natt Mitch och Dave vakna upp, men inte i deras kroppar. Efter en inledande förälskelse liv upptäcker var och en av dem att det ar inte så rosenrött som det verkade. De måste snart upptäcka ett sätt att återta tillbaka sin inkarnation, innan denna förändring kommer att leda till katastrof.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarz&Comments&Kommentar